Mvoetensen » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Rekenen met promillages

Rekenen met promillages

Er wordt in het dagelijks leven vaak gerekend met promillages. Denk bijvoorbeeld aan het alcoholpromillage dat al dan niet is toegestaan in het verkeer, denk aan geboortecijfers, sterftecijfers, verze…
Taken en functies binnen een middelbare school

Taken en functies binnen een middelbare school

Van een leraar is het vaak wel duidelijk wat zijn rol is binnen een school, maar wat doen al die andere mensen binnen een middelbare school? Bij wie moet u zijn met bepaalde vragen of problemen? Met w…

De opbouw van een Nederlandse stad

In veel Nederlandse steden vindt men wijken die sterk lijken op wijken in andere steden. Vaak trekken deze wijken een zelfde soort publiek, liggen ze op vergelijkbare afstand van het stadscentrum en k…
Tienminutengesprek op de middelbare school

Tienminutengesprek op de middelbare school

Een paar keer per jaar krijgt u de uitnodiging thuis: het is weer tijd voor de tienminutengesprekken of ouderavond op de middelbare school van uw kind. Wanneer moet u naar deze gesprekken gaan? Met wi…
Op welk schoolniveau hoort mijn kind?

Op welk schoolniveau hoort mijn kind?

Nederland kent, inclusief de onderverdelingen van het VWO en VMBO maar liefst negen verschillende schoolniveaus. Bij het inschrijven op een middelbare school is het daarom niet altijd duidelijk op wel…
Schaal berekenen, hoe moet dat?

Schaal berekenen, hoe moet dat?

Wat betekent het schaalgetal? Hoe bereken ik de schaal? Wat is het verschil tussen een schaalaanduiding en de schaalstok? Hoe kan ik omrekenen van centimeters naar kilometers? Dit artikel geeft uitleg…
Wat is de rol van methaan in het versterkte broeikaseffect?

Wat is de rol van methaan in het versterkte broeikaseffect?

Methaan (CH4) is één van de broeikasgassen die leiden tot opwarming van de aarde. CH4 kan veel meer warmte vasthouden dan CO2 en draagt relatief meer bij aan het versterkte broeikaseffect. Hoewel een…
Alternatieven voor vuurwerk

Alternatieven voor vuurwerk

De jaarwisseling komt er weer aan. Traditioneel wordt er in Nederland rond "oud en nieuw" enorm veel vuurwerk afgestoken. Steeds meer mensen kiezen er echter voor om de jaarwisseling zonder vuurwerk t…
Daltononderwijs in het Voortgezet Onderwijs

Daltononderwijs in het Voortgezet Onderwijs

Middelbare scholen onderscheiden zich op allerlei manieren van elkaar. Misschien wel het belangrijkste punt waarop scholen zich van elkaar kunnen onderscheiden is de manier waarop het onderwijs wordt…
Wat kost de middelbare school?

Wat kost de middelbare school?

Middelbaar onderwijs is in principe gratis voor alle Nederlandse leerlingen. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen. Dit artikel geeft aan welke kosten u kunt verwachten als uw kind leerling is…